fbpx
Skip links

Handelsbetingelser

HANDELSBETINGELSER
Når du handler hos www.cphstone.dk kan du være sikker på, at få klar besked inden ordreafgivelsen. Vi forholder os til leveringstider, fragt og andre forhold der kan sikre en god dialog og sikker handel hos os. Når en vare er forsinket forsøger www.cphstone.dk at give besked så hurtigt som muligt med det samme, dog kan der ikke ydes kompensation, hvis forsinkelsen skyldes 3. part – i de fleste tilfælde fragtselskabet eller produktionen! Det er muligt at info omkring forsinkelser ikke når frem i tide til jer som kunde, inden i selv får spurgt, denne info får vi ikke altid automatisk fra produktionen!

Bestilling
Send en mail til info@cphstone.dk eller ring på vores tlf. 33 11 44 44. Du kan ordre telefonisk, online, eller på mail. Vi kan også sende en mail til dig omkring det ønskede, i bekræfter herefter ordren efter gennemsyn af tilsendte mail.

Priser
Ved bestilling via mail eller telefon vil de totale omkostninger blive nævn eller skrevet. Fragtprisen vil også blive nævnt i telefon eller mail, hvis vi kender destinationen. Vi sætter først ordren i gang når alle priser er godkendt samt beløbet er betalt ud fra faktura, hvis ikke anden aftale foreligger skriftlig på mail.
På faktura er der angivet, at ændringer skal foretages af dig som kunden inden 24 timer efter ordren er godkendt og betal. Hvis ingen ændringer er angivet, vil vi sætte ordren i gang som aftalt.
Er købet oprettet via vores hjemmeside, bekræftes købet med det samme af dig som kunde.

Moms
Alle vores priser er ink. moms hvis andet ikke er aftalt.

Kontrakt og aftaler omkring samhandel
Aftaler følger normale handelsbetingelser. Opnås der kontante rabatter iflg. anden rabataftale i forhold samlet køb, kan aftale omkring samhandel opsiges med et års varsel, således betragtes denne aftale omkring denne samhandel som ophørt følgende kalenderår, ud fra den angivne opsigelses dato, 12 mdr. forinden.
Foreligger der ingen aftale omkring samhandel, ligger aftalen omkring handlen i selve ordreafgivelsen fra os til Jer som kunde og bekræftelsen som afgives er 100% bindende ud fra denne, samt ud fra vores handelsbetingelser.

Alle tilbud fra sælger gælder i 30 kalenderdage fra tilbuds-dato, medmindre andet udtrykkeligt fremgår af tilbuddet, og er med forbehold for, at de tilbudte produkter er udsolgt.

Alle købsordrer fra køber skal være skriftlige og som minimum angive type og antal af de ønskede produkter, herunder produkt og farvekoder, gældende stykpriser og ønskede leveringstidspunkter. Ingen købsordre er bindende for sælger, medmindre den er skriftligt bekræftet af sælger i en ordrebekræftelse (i form af ordrebekræftelse/faktura/mail orde). Ordrebekræftelsen / faktura udarbejdes af sælger uden ugrundet ophold og sendes til køber pr. e-mail. Ordrebekræftelsen kontrolleres straks af køber ved modtagelse.

Sælger forbeholder sig ret til at regulere priserne som følge af ændringer i valutakurser, arbejdsomkostninger, materialeomkostninger, energiomkostninger og/eller leverandørers eller underleverandørers priser. Såfremt levering af produkterne skal finde sted mere end fire måneder efter datoen for ordrebekræftelsen, forbeholder sælger sig ligeledes ret til at opkræve den pris, der er gældende på leveringstidspunktet.

Selvom sælger tilstræber at levere nyttige og nøjagtige oplysninger om produkterne, herunder på sin hjemmeside, tages der forbehold for eventuelle trykfejl eller mangler. Køber er forpligtet til grundigt at sætte sig ind i produkternes specifikation og funktion, og forudsættes derfor at være fuldt bekendt med disse. Konkrete specifikationer fra købers side er kun bindende i det omfang, at de er blevet skriftligt accepteret af sælger.

Sælger forbeholder sig ret til, uden at underrette køber, at foretage ændringer af produkterne, der ikke har en væsentlig indvirkning på de aftalte specifikationer eller produktets form, pasform og/eller funktion.
Såfremt der gives afkald på en bestemmelse i betingelserne, skal det ikke anses som afkald på andre bestemmelser eller den samme bestemmelse i andre tilfælde, medmindre dette er skriftligt aftalt. Såfremt en part ikke gør en bestemmelse i betingelserne gældende, skal dette ikke anses som afkald på den pågældende bestemmelse eller andre bestemmelser i betingelserne.
Alle bestemmelser i betingelserne er særskilte og kan udskilles. Såfremt en eller flere af betingelserne (eller dele af en bestemmelse) af en domstol eller anden kompetent myndighed erklæres ugyldig eller lovstridig, forbliver de øvrige bestemmelser i kraft.
Betingelserne og alle købsaftaler indgået mellem sælger og køber er underlagt dansk ret, uden at lovvalgsregler og internationale privatretlige regler træder i kraft. Den internationale købelov (CISG) finder ikke anvendelse på betingelserne eller nogen købsaftale indgået mellem sælger og køber.

Betaling
Alle leverancer sker mod kontant betaling ved ordreafgivelsen.
Betaling kan ske via bankoverførsel til på det anførte kontonr. på web-shoppen under kontakt, samt det anførte kontonummer på faktura/ordrebekræftelsen, eller betales ved online køb med betalingskort samt Mobile Pay. Ved større ordre kan der laves aftale om acontobeløb ved ordreafgivelse, dog ikke mindre end 50%, restbeløb forfalder ved leveringen. Ved for sen betaling vil der kunne pålægges rykkergebyr på 100 kr. pr. rykker. For sen betaling kan forsinke igangsættelsen og leveringen. Selvom der ikke er betalt og ordren er igangsat, hæfter du som kunde for ordren og vil blive rykket for betalingen uanset leveringen. Dette er grundet igangsættelse af evt. speciel vare eller produkt, som kræver igangsættelse for at opretholde og overholde lev. tiden som er aftalt, vi forventer, at betalingen erlægges inden endelig afhændelse. Hvis ikke indledes en rykkerprocedure med ekstra omkostninger for dig som kunde. Produkterne vil i så fald ligge på lager til betalingen er forelagt og kan sendes.

Er der lavet andre aftaler så som via offentlige institutioner, tilsendes en bekræftelse via mail og EAN, virk.dk, som bekræftes af jer som køber, når den endelige betaling har fundet sted, bliver varerne afsendt ab lager eller produktion.
Medmindre andet udtrykkeligt fremgår af sælgers ordrebekræftelse, skal betaling af produkterne foretages uden modregning eller fradrag.
Dette gælder, uanset om der måtte fremgå eventuelle modstridende, uoverensstemmende eller supplerende vilkår og betingelser i en købsordre eller anden kommunikation fra Køber. Ingen modstridende, uoverensstemmende eller supplerende vilkår og betingelser anses som accepteret af sælger, medmindre sælger udtrykkeligt skriftligt bekræfter dette over for kunden.

Køber er forpligtet til at betale fakturaen ifølge aftale og faktura, medmindre andet er skriftligt aftalt. Såfremt køber ikke betaler fakturaen inden for den aftalte frist, kan sælger indstille leveringen/produktionen af enhver købsordre eller resterende del deraf, indtil betaling foretages, eller annullere leveringen af enhver købsordre eller resterende del deraf ved at give køber skriftlig underretning om den manglende betaling i form af anmodning om dette på mail, opkald eller rykkerformular. Desuden kan sælger opkræve renter af køber fra forfaldsdatoen på 1,5% pr. måned. Dette er i tillæg til og ikke en begrænsning af andre rettigheder og misligholdelsesbeføjelser, som sælger er eller måtte blive berettiget til efter loven.
Ejendomsretten til de leverede produkter forbliver sælgers og overgår ikke til køber, før produkterne er betalt fuldt ud. Såfremt køber ikke betaler en faktura inden for 20 kalender dage fra forfaldsdato, må sælger tilbagetage produkterne omfattet af fakturaen.

www.cphstone.dk, har retten over de tilsendte produkter indtil betalingen foreligger, og kan til enhver tid afhentes. Alle køb på faktura, ordrer og mail er ikke inklusiv fragt og moms medmindre prisen er anført i tilbuddet. Alle bekræftelser bedes læst godt igennem, der hæftes ikke for kalkulations fejl idet tilfælde at bekræftelser og faktura, med mindre det angives, og ændres inden endelig bekræftelse og faktura er tilsendt. Hvis der ikke er anmærkninger inden for 24 timer, ser vi orden som endelig godkendt. Straks ordre kan dog være godkendt via mail eller efter aftale telefonisk, om fremsendelse af ordre/faktura, skal denne ændres eller annulleres, skal der gives besked på mail inden for 24 timer, hvorefter den betragtes som igangsat, også uden betalingen er modtaget, da der kan være forskydninger i antal bankdage datamæssigt. Du hæfter som kunde stadig for købet. Dog bortfalder annullering, hvis bekræftelsen er sendt og bekræftet via mail eller online, og i gang sat straks.

Ferie og helligdage
Produkter bestilt op til helligdage vil blive ekspederet først kommende hverdag efter ferieperioden – bemærk der kan forekomme forskydninger på produkter produceret i EU i forhold til deres afholdelse af ferieperioder gældende der. Ud over dette kan der forekomme 2 dage, og op til 1 – 4 uges ekstra lev. tid, grundet fragtforsinkelser fra EU eller produktionsforsinkelser i forbindelse med opstart efter ferie eller generelt større pres hen over ferieperioder grundet mindre bemanding.
Bordplader samt andre produkter bestilt i og op til ferieperioder og omkring helligdage så som påske, pinse, sommerferie og Jul, skal der beregnes ekstra lev. tid på med op til 4 ugers levering, dog kun hvis det berører specialfremstillede produkter på ordre med egne tilvalg af overflade valg på plade stel m.m. Det gælder især i ugerne 28, 29. 30, 31 og 32. På udenlandske produkter der fremstilles i øvrige EU, skal der især forventes ekstra lev. tid med ca. en uge til 14 dage + / – i travle perioder.

Tegninger
Sender du som kunde tegninger til os, vil disse tegninger kun blive brugt som information i produktionen vedrørende de eksakte mål i måtte ønske på pladerne, andre påtegninger på tegningerne vil ikke blive anvendt, med mindre det er aftalt og fremgår på endelig ordrebekræftelse fra www.cphstone.dk

Montering
Alle vare der leveres fra www.cphstone.dk leveres u samlet, med mindre andet er aftalt.
Vi kan mod tillæg levere samlet eller montere på stedet. Dette skal dog aftales skrifteligt på mail.

Reklamationsret
Vi yder 2 års reklamationsret i henhold til købeloven, omfattende fabrikations- og materialefejl, der konstateres ved varens normale anvendelse. Reklamationsretten dækker ikke fejl, skader eller slitage, direkte eller indirekte opstået som følge af forkert betjening, ringe vedligeholdelse, vold eller uautoriserede indgreb. Reklamation over fejl og mangler, som bør opdages ved sædvanlig undersøgelse af varen, skal meddeles inden for få dage eller som anført på ordrebekræftelsen/faktura inden for 48 timer. Varen kan efterfølgende returneres for reparation, ombytning eller efter aftale evt. kreditering. I forbindelse med reklamationssager afholder vi returneringsomkostninger i rimeligt omfang. Al reklamation bortfalder ved manglende betaling for evigt! Ved betaling der kommer for sent i følge aftale på faktura, kan kunden ikke genoprette reklamations sager, alle tidligere aftaler bortfalder, og skal derfor forhandles på ny!

Reklamationer skal sendes til info@cphstone.dk, Skriv: ¨Reklamation¨ i emnefeltet, inden returnering, uden accept på returneringen modtager vi ikke returgods, da denne skal behæftes med aftale nr. fra reklamationsafdelingen og godkendes der iflg. aftale med denne, eller iflg. Anden skriftelig aftale, reklamationer kan kun modtages skrifteligt via mail og kun iflg. Faktura nr., eller ordrenr. Samt billeder af reklamationen til vurdering af reklamationen, handler reklamationen om andet end skade, vil svar for dette returneres når muligt.

Når varen skal returneres, skal det være i samme emballage som modtaget, eller tilsvarende emballage, således der ikke sker skade på godset under returtransport. Dvs., at er godset bordplader, skal det sendes retur med kantlister, forsvarlig emballering på for og bagside samt hjørner. Er godset ikke forsvarligt emballeret, vil vi ikke yde godtgørelse for de skader der pådrages godset under returneringen. Er godset returneret iflg. Aftale omkring reklamation, vil vi udbedre det aftalte på produktet, også selv om der er fragtskade på denne som følge af dårlig emballering som beskrevet herover. Der fremstilles ikke nyt produkt i dette til fælde.

Hvis der er leveret forkert farve, overflade, mål mm. må varen ikke tages i brug før returnering.

www.cphstone.dk kan ikke drages til ansvar for returgods der har skader, ej heller hvis godset er sat af fragtselskabet efter aftale med Jer, da der kan forekomme skjulte skader i det returnerede gods, som først ses ved endelig kontrol af det returnerede. Dette sker under eget ansvar, og uden gennemsyn af godset ved modtagelsen.
Er godset modtaget af receptionen eller anden medarbejder m.m. og underskrevet som modtaget hos fragtselskabet, samt, at det først gennemses og kontrolleres ud over normal tid, kan vi ikke yde godtgørelse for skader på godset hvis der ikke er anmeldt skade inden for 48 timer.

Godkendes en vares returnering ikke grundet skade, skjult skade, eller anden afvisning, står kunden selv for returnering og afhentning af godset igen retur til egen adresse.
Gælder reklamationen en udbredelse af produktet, og eller en tilretning, vil produktet blive returneret med de skader der evt. pådrages ved returneringen til os, grundet fejlagtig emballering af kunden og i forsendelsen med fragtselskabet retur til www.cphstone.dk for udbredelse m.m., for kundens egene regning og udbedres ikke yderlige, men returneres blot igen efter udbredelsen uanset stand.

Reklamation og varereturnering
Ved fejl, mangler eller evt. udeblevne leverancer bedes henvendelse rettet til info@cphstone.dk

Varereturnering/ombytning af fejlvarer foregår til den udleverede adresse af kundeservice – bemærk at vi ikke modtager pakker sendt pr. efterkrav eller uden forudgående skriftlig aftale via mail.

Det er ikke et krav, men ekspeditionen fremmes, hvis fyldestgørende informationer følger pakken – eksempelvis kopi af ordrebekræftelse, registreringsnummer og kontonummer for bankkonto, kopi af evt. forudgående korrespondance mv. Refusion kan ikke ske, hvis der er handlet i form af rabataftaler eller aftalte kontantrabatter i form af specialleveringer eller andre social, færdigproducerede varer som er produceret efter egne tegninger og eller ordre godkendelse. Disse oplysninger er ikke følsomme, og kan uden videre oplyses pr. e-mail eller anden traditionel korrespondanceform.

Varer annullering kan kun foregå ud fra skriftlig aftale med sælger, dog inden 12 timer fra ordreafgivelsen er modtaget eller faktura. Er varen en skaffevare eller en specialfremstillet vare, kan denne ikke annulleres eller returneres. Er der ændringer i en allerede igangsat ordre, og er ordren allerede fremkommet som en standardvare, vil der ved returnering blive fratrukket 25% af prisen på varen før moms, samt du som kunde selv skal betale. Derudover skal du også selv betale for ombytningsfragten frem og tilbage. Dette er ved standard varer., Vi kan ikke annulleres specialordre, og produkter der er bestilt, og som skal produceres som en Costum made vare mindre end 12 timer fra ordreafgivelsen er modtaget.

Levering
Vi sørger for levering med fragtleverandør til modtager, ud fra det valgte på webshoppen, eller ud fra fastsat fragt aftale og beløb pr. mail. man kan ikke få leveringer på bestemt tidspunkt, men kørslen er fastlagt af fragtselskabet selv i en fast rute.
Ved fragt køb leveres godset ud fra de tidspunkter fragtselskabet selv bestemmer eller udstikker, godset leveres kun til fortov eller fordør, der bæres ikke ind. Samt kun til brofaste øer, almindelige fortov og veje. Kun på asfalterede veje og ikke til og på stier og sommerhusområder, er dette ikke oplyst, faktureres for ekstra fragt i forhold til godsets vægt og volumen efterfølgende. Anden fragt kan være aftale, i så fald ligger det på skrift mellem kunden og sælgeren.

Rettidig levering forudsætter dog at fragtselskabet overholder dag-til-dag-levering. Såfremt der opstår forsinkelser hos fragtselskabet, vil dette tilsvarende forsinke leverancen i forhold til den ønskede leveringsdato og www.cphstone.dk kan ikke drages til ansvar for dette.
Såfremt vi har fået oplyst forkert leverings adresse fra jer, eller I ikke er at træffe på leveringstidspunktet, ser vi os desværre nødsaget til at viderefakturere omkostningerne i forbindelse med 2. udkørsel til dig, til gældende takster.
www.cphstone.dk leverer til fortov eller nærmeste mulige afsætning i forbindelse med hovedøre eller anden vej, ved døre eller fortov, der leveres ikke ind over gågade, sti eller anden gangsti, anden eller 3. baggård, m.m. vi leverer kun til direkte forbindelser, som der er farbar med lastbil eller varebil samt postbil og trailer.
Køber skal undersøge produkterne, før fragtbrevet underskrives. Underskrivelse af fragtbrev uden forbehold betyder, at køber har accepteret de leverede produkter og at produkterne på enhver måde, herunder mængdemæssigt, lever op til købsaftalen. Såfremt køber tager forbehold på fragtbrevet, skal forbeholdet angive årsagerne til afvisningen og Køber skal sikre sig, at forbeholdet bekræftes af chaufføren. Medmindre de to sidstnævnte betingelser er opfyldt, kan køber ikke på nogen måde gøre krav gældende over for sælger.

Er der oplyst fejl adresse oplysninger og skal denne ændres til anden destination samme dag leveringen skal foregå eller inden for få dage, vil dette måske få indflydelse på fragtprisen, og dette dette beløb efterfaktureres. Eller, hvis i som kunde beder os køre til en adresse, som er en af ovenstående og ikke oplyst i ordreafgivelsen, eller som ekstra info til leveringsadressen, at der skal tages særlig hensyn til dette, og som kan påvirke den endelige fragtpris, og som herefter vil blive efterfaktureret. Der leveres kun til fortov eller fordør! ud fra den angivne fragtpris i ordrebekræftelser.

Medmindre andet er skriftligt aftalt, er sælger berettiget til at foretage del levering. Alle del leverancer faktureres særskilt uden hensyn til efterfølgende leverancer. Manglende rettidig betaling af faktura for en del leverance fritager sælger for at foretage fremtidig levering til køber, såfremt sælger beslutter dette. Møblerne leveres som udgangspunkt ikke monteret ved leveringen, med mindre andet er aftalt i ordreafgivelsen, kantine, konference og lounge stole er altid samlet med mindre andet er angivet, dog er det muligt de skal samles hvis det er grupperinger, som kræver dette, dog ikke kontorstole, der som udgangspunkt leveres u samlet. Montering kan tilkøbes efter aftale.

Særlige regler i forhold til national nedlukning i EU og Norden
I forbindelse med nedlukning af produktion, i EU og Norden, forbeholder vi os retten til, at handler der er lavet inden denne nedlukning, leveres de pågældende produkter, når produktionen / produktionerne igen åbner på normal, vis efterfølgende.

Levering og ingen til stede til at modtage
www.cphstone.dk vil kræve ekstra fragtpris for ekstra udkørsel svarende til det beløb der er faktureret i kundens faktura, hvis vi ser os nødsaget til at fragte godset ud til adresse igen på andet tidspunkt. www.cphstone.dk, kan ikke garantere udkørsel i samme uge, hvis der som aftalt ikke er nogen på adressen den angivne leverings dag. Levering kan forventes at foregå i tidsrummet 07:00 – 17:00. Du kan som kunde ikke forvente udkørsel før end der er udkørsel i det aktuelle område igen som kan være inden for nærmeste 14 dage i efterfølgende periode. Alternativt kan vi arrangere en ekspres levering imod tillæg. Går produktet helt tilbage til fjernlager, vil det koste det gebyr fragtselskabet opkræver og faktureres direkte til kunden selv.

Forsinkelser
Forsinkelser som skyldes forsinkelser i produktionen, andre uforudsete forsinkelser i produktionen, fragt, fragtskader, fragtskade der skal gen produceres eller gensendes kan Bordpladerne.com ikke stilles til ansvar over for.
www.cphstone.dk kan ikke drages til ansvar for forsinkelser hos fragt selskabet. I tilfælde af meget forsinkede (adskillige dage) eller decideret udeblevne leverancer, fremsender vi naturligvis en ny leverance uden beregning. Dog skal I som kunde sikre, at Jeres betaling er registret hos os, da dette kan forsinke leveringen yderlige, har i andre betalingsaftaler end kontant, tages der højde for dette. Bordpladerne.com fra skriver sig ethvert ansvar overfor køber i tilfælde af forsinket levering. Den anførte leveringstid er altid en estimeret leveringstid. Levering til Bornholm og visse småøer er ikke omfattet af fragtselskabernes målsætning om dag-til-dag-levering, idet forsendelser til disse områder i nogle tilfælde kan vare 2 dage. Vi tager altid udgangspunkt i dag-til-dag levering.

Fragtskader
www.cphstone.dk er ikke ansvarlige for fragtskader. Skader på emballage/gods skal omgående reklameres på fragtbrevet/transportøren. Forsendelser er forsikret, men der skal altid noteres ved modtagelse på fragtbrevet inden kvittering for modtagelse, at varen, at der er skade på fragten før forsikringen, træder i kraft. Overholdes dette ikke er skaden uden forsikring og al reklamation bortfalder.

Fortrydelsesret
Udsalgsvare eller nedsatte varer samt specialfremstillede varer kan ikke returneres, de købes så længe lager haves, og tilbydes de kunder som køber varen først, eller varen fremstiles ud fra ordre. Varer købt med kontantrabat kan ikke returneres, da disse er købt i en handel med kontantrabat og handlet i kraft af antal og pris som en evt. skaffe vare.
Der er 14 dages retur ret på varerne, regnet fra den dag de modtages, dog ikke for erhvervskunder. Ved speciel ordre, overflader, farver, forsvinder returretten. Hvis du vælger at fortryde et køb, skal du blot returnere varen i samme stand og mængde som du modtog den, emballagen må ikke have været brudt! Når varen er modtaget retur og godkendt, refunderes købsprisen til din konto indenfor få dage hvis dette er aftalt, eller ombyttes efter aftale til anden vare. Fragt betales af kunden selv begge veje. Gebyr for ombytning samt ekspeditions gebyr udgør kr. 350.- eks. moms
Der tages forbehold for trykfejl, udsolgte varer samt pris- og kursændringer De anførte priser er ab sælgers lager og ekskl. forsendelsesomkostninger. ”Reklamation og varereturnering”. Erhvervskunder er underlagt regler for køb med CVR. nummer. Omkostninger til returnering skal du selv afholde.

Fragt i forbindelse med Landekrise DK – EU og Skandinaviske lande i forbindelse med gradvis ændring om offentlig lov,
om delvis eller hel nedlukning af virksomhed – forretning.
Alle danske fragtselskaber bestræber sig på at levere, som de plejer. Vores kunder må dog forvente, at der kan forekomme uregelmæssigheder.

Eksempelvis vil chaufførerne måske komme på andre tidspunkter end normalt. Vi oplever, at flere virksomheder enten ikke vil modtage forsendelser eller er lukkede. Det betyder, at fragt selskaberne efterhånden har rigtig meget gods stående på deres terminaler. Derfor begynder de nu at returnere gods, som ikke har været muligt at levere, til afsender. Det betyder også, godset vil gå retur for Jeres regning, beløbet vil blive efter faktureret. Når vi skal sende varen på ny, vil i igen skulle betale fragten for at modtage varen igen på ny leveringsdato. Disse beløb forudbetales af Jer inden levering igen. Er der købt produkter hvor der er fragtfri levering i en given kampagne, vil ovenstående også træde i kraft, hvis i ikke modtager godset. Har i købt produkter med almindelig fragt, træder ovenstående også i kraft uanset det beløb i har betalt for den første forsendelse, ved ingen modtagelse. Hvis godset går retur, samt hvis godset skal sendes ud igen, vil i blive opkrævet forud betaling for både returnering med fragtselskaberne til lager/produktionen, og – eller fragten til Jer igen fra lager / produktionen. Disse beløb forudbetales af Jer inden levering igen.

GDPR – Generel information
Ifølge Lov om behandling af personoplysninger (Persondataloven), Direktiv 95/46/EC (Databeskyttelsesdirektivet)
og Forordning 2016/679 (EUDatabeskyttelsesforordningen),

Har du ret til at blive informeret om, hvilke personoplysninger vi, Københavns Fliser & Natursten Aps – CVR 41436131 indsamler og behandler.
Personoplysninger er enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person.

Det vil sige, at det er alle former for oplysninger, der direkte eller indirekte kan knytte sig til en person. Det kan f.eks. være firmanavn, navn, adresse, telefonnummer, CVR-nummer, e-mail eller IP-adresser. Når vi indsamler personoplysninger om dig, sikrer vi altid, at dette sker på en klar og tydelig måde, så du er bekendt med, hvilke former for oplysninger, der indsamles og hvorfor oplysningerne indsamles. Oplysningerne behandles fortroligt og videregives kun til vores samarbejdspartnere og koncernforbundne selskaber, hvis det har et nødvendigt formål, eller offentlige myndigheder, hvor dette er lovbestemt.

Med henblik på at sikre at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen er hvis du har spørgsmål angående disse vilkår eller tilsvarende, er du altid velkommen til at kontakte: CPH Stone
Strandvejen 142, 2900 Hellerup Telefon: +45 33114444 e-mail: info@cphstone.dk CVR: 41436131

Samtykke
Når du køber varer, serviceydelser, kursus hos os eller kontakter os pr. telefon, besøg, e-mail, demo adgang, B2B, seminar, webinar eller på vores hjemmesider, giver du samtykke til, at dine personlige oplysninger indsamles, og du accepterer derved disse vilkår.

Du har til enhver tid mulighed for at trække dit samtykke tilbage ved at rette henvendelse til os pr. e-mail info@cphstone.dk eller via telefonen. Såfremt du vælger at tilbagetage dit samtykke, skal du være opmærksom på, at det muligvis kan medføre indskrænkninger i de services vi kan tilbyde, f.eks. fremsendelse af nyhedsbreve. Du skal endvidere være opmærksom på, at vi i nogle tilfælde vil være berettiget til at fortsætte behandlingen af dine oplysninger, selvom du trækker dit samtykke tilbage, og den behandling, som baseres på samtykket, udløber. Hovedsageligt behandler vi dine oplysninger for at opfylde en aftale, som du er en part i, og for at overholde gældende lovgivning, herunder bogføringsloven og hvidvaskningsloven.
Du giver også www.cphstone.dk-ret til at retsforfølge dig som kunde, hvis du anmelder os negativt via sociale medier, så som Facebook, instragram, Twitter, Trustpilot m.m. og som følge af dette kan skade vores renomme, omdømme og salgstal der vil som udgangspunkt blive udstukket et beløb i retsforfølgningen, som erlægges ud fra det tab vi beregner at skrivelsen har kostet i forløbet. Der vil med det samme anmeldelser indkommer tages kopi, ændres sprogbruget løbende, vil vi tage kopi af disse løbende, og som ville kunne bruge i en given retssag.

Hvornår indsamler vi personoplysninger
Vi registrerer og gemmer de oplysninger, du giver til os, når du indgår en aftale med os, hvad enten dette sker fysisk, online, via post eller telefon. Vi registrerer hermed dine oplysninger i forbindelse med det ene formål at levere en vare eller ydelse og for at overholde gældende lovgivning.

Vi indsamler derfor personoplysninger på følgende måde:
– Når du køber varer (både fysisk, online, via post eller telefon), - Når du bestiller vare, modulkøb, nye bruger, online tilkøb, ADD-on service - Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, - Når du interagerer med os, f.eks. når du fremsender e-mails. - Når du deltager i konkurrencer. - Forhandler skifte til os (licens eller onlineaftale) - Henvisning fra Leverandør.

Formål med indsamling
Vi bruger de oplysninger, vi indsamler til at drive vores forretning, levere og udvikle kvaliteten i vores produkter og gøre din oplevelse bedre, når du handler eller interagerer med os.

Vi bruger de oplysninger, vi indsamler til følgende:
– Behandling af dit køb og levering af dine varer, Online bestillinger eller tjenesteydelser, - Servicering og rådgivning af dig, - Interaktion med dig, - Fremsendelse af nyhedsbrev, - Online service - Support via Teamviewer, - Produkt opdateringer og service information. - Orientering om udfaldet af en konkurrence, - Opfyldelse af lovkrav.

Opbevaring af persondata
Når du køber varer eller serviceydelser hos os, vil vi som udgangspunkt opbevare dine personoplysninger i 5 år + løbende år i henhold til reglerne i bogføringsloven. Oplysningerne kan dog i nogle tilfælde opbevares længere, hvis det er nødvendigt for at overholde juridiske forpligtelser eller for at håndhæve vores aftaler. Øvrige oplysninger, der indsamles og behandles, vil ligeledes blive opbevaret i 5 år, medmindre der består en salgs- eller servicemæssig relation mellem dig og os, der i din interesse gør det nødvendigt at opbevare personoplysningerne længere. Herudover vil de også blive opbevaret i en længere periode, såfremt det er nødvendigt for at overholde juridiske forpligtelser eller håndhæve vores aftaler.
Framelder du nyhedsbrev, slettes denne inden for et år eller med det samme.

Persondata til tredjeparter
Vi sælger, offentliggør eller viderebringer som udgangspunkt ikke dine personoplysninger til en tredjepart uden dit samtykke, medmindre det er nødvendigt for at fuldføre en aftale eller transaktion og nødvendigt for at sikre overholdelse af gældende dansk lovgivning. For at kunne opfylde en aftale, vil det dog være nødvendigt at viderebringe dine oplysninger til vores samarbejdspartnere for at kunne levere vores varer eller tjenesteydelser til dig. Endvidere kan dine personoplysninger blive overført til koncernforbundne selskaber. Som dataansvarlig, er det vores ansvar at sikre, at dine personoplysninger ikke bliver misbrugt, og vi stiller derfor høje krav til vores samarbejdspartnere, for at sikre os mod misbrug af oplysningerne.

Cookies
Cookies er små tekstfiler, der giver mulighed for at lagre oplysninger, og som indeholder bogstaver og tal som gemmes på din computer. Disse cookies gør det muligt at indsamle information om, hvilke sider og funktioner du anvender og besøger vores hjemmesider.

Dine rettigheder
Som kunde hos os kan du ved forespørgsel til info@cphstone.dk få indsigt i, hvilke oplysninger vi har behandlet om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine data, og hvem, der modtager data om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.
Hvis oplysningerne er forkerte, ufuldstændige eller irrelevante, har du ret til at få oplysningerne rettet eller slettet

Værdigrundlag
Vi har altid været, og vil fortsat værne om at være, en værdibaseret og menneskeorienteret virksomhed. Vi ved, at vores kunder vælger os, fordi de har tillid til os og føler at de kender os.
Vi tilbyder originale design produkter med rene og originale produktvalg i forhold til materialevalg på eksempelvis bordplader så som natursten eller keramik m.m., samt miljøansvarlighed over for alle vores produkter i sortimentet. Det er for os en betydelig karakter, at de som kunde ikke blot betragter os som en simpel leverandør, men som en seriøs, serviceorienteret samarbejdspartner, som har det af højeste prioritet at skabe værdi for dig såvel for din virksomhed.

Vores grundlag er bla. opbygget omkring disse værdigrupper:

Relations orienterede
Det betyder:
• at vi etablerer samarbejdsforhold, der bygger på gensidig forståelse og respekt
• at vi er forklarende, konstruktive og positive i dialogen
• at vi prioriterer indsigt og indlevelse højt
• at vi lytter, før vi spørger
• at vi tager initiativ

Tilgængelige
Det betyder:
• at vi er til at få fat i enten på telefonen, mail m.m.
• at vi prioriterer den personlige kundekontakt højt
• at vi kommunikerer, så det er til at forstå
• at vi tager imod med et smil

Fleksible
Det betyder:
• at vi er imødekommende
• at vi er forstående
• at vi tilpasser vores services, så de giver mere værdig for den enkelte
• at vi indfrier forventningen til ekspeditionstid og sagsbehandling

Troværdige
Det betyder:
• at vi er åbne og ærlige
• at vi gør det, vi siger
• at vi ved, hvad vi taler om

Ansvarlige
Det betyder:
• at vi driver vores virksomhed efter principper, der gør at vi også er her i morgen
• at vi behandler vores relationer med respekt
• at vi kun samarbejder med seriøse virksomheder/organisationer
• at vi værner om vores navn og omdømme
• at vi har orden i sagerne